Lotos 72 Rajd Polski – mazurskie z drugiej strony

Passat

Alfa

Most Rędziński

Góra Wielka Sowa

Fotografia reklamowa